Zelfbouwproject 2019

Een nieuw zelfbouwproject
Begin volgend jaar starten we een nieuw zelfbouwproject. Daarvoor hebben we voor een zelfgebouwde HF-transceiver gekozen. Het is de μBITX geworden naar een ontwerp van Ashhar Farhan, VU2ESE.

http://ubitx.net/

De kosten van een compleet bouwpakket bedragen ongeveer € 125,00. De behuizing is hierbij niet inbegrepen. Het is de bedoeling om de bouwpakketten collectief in te kopen. Heeft u belangstelling voor dit zelfbouw project, dan kunt u zich voor 15 januari 2019 bij Henk, PE2HHN opgeven. pe2hhn @ gmail.com
In eerste instantie alleen bedoelt voor leden van de VERON en VRZA afd. Twente.