Laden Evenementen

« Alle Evenementen

Huishoudelijke vergadering VERON 2021

21 april - 20:00

Door persoonlijke omstandigheden van onze penningmeester lukt het niet om het financiële verslag voor eind maart af te hebben, daarom zal de huishoudelijke vergadering worden verplaatst naar 21 april 2021.

Beste afdelingsleden VERON Twente

Als bestuur van de VERON afdeling Twente hadden we gehoopt de Huishoudelijke vergadering (HH) weer fysiek te kunnen organiseren, maar helaas mag dat nog niet en omdat deze wel doorgang moet vinden is het beste alternatief een Online meeting. Bij deze nodig ik jullie van harte uit om op woensdag 21 april 2021 om 20:00 uur mee te doen.

Hoe gaat het in zijn werk.

We gaan Jitsi gebruiken als online vergaderzaal.
Iedereen die mee wil doen stuurt een E-mail naar a40 at veron.nl
Voorwaarde is dat je VERON lid bent
Je krijgt een E-mail terug op enig moment met daarin de link naar Jitsi en het wachtwoord.
Als browser is Chrome het beste om te gebruiken. Kijk anders even op Internet.
Je moet een microfoon en camera aangesloten hebben, of inschakelen op de laptop. Verder wijst het zich bijna vanzelf maar je kunt eens Googelen op Jitsi en wat informatie lezen.
Als voorbeeld deze link met info voor senioren : https://www.senior-live.nl/uploads/2020/11/Handleiding-Jitsi-van-Senior-Live-2020.pdf

De Agenda van de HH vergadering ziet er als volgt uit,

page1image9153984 page1image9150336page1image9155904 page1image9155712

 1. Openingenmededelingen.

 2. Notulen HH vergadering januari 2020.

  Zijn op te vragen bij Willy, PB1WB.

 3. Jaarverslag en financieel verslag. Opvragen bij Willy, PB1WB. A40 at veron.nl

 4. Verslagkascontrolecommissie.

 5. Benoemingnieuwekascontrolecommissie.

 6. Begroting2021.

 7. Bestuursverkiezing, Willy PB1WB is aftredend en herkiesbaar.

 8. Vaststellen afvaardiging VR 2021 (24 april) en mandaat afvaardiging VR.

 9. Stemming landelijke VR voorstellen. (Staan in Twentebeam) de

  beschrijvingsbrief is ook op te vragen bij Willy.

 10. Rondvraag.

 11. Sluiting.

page1image9148800 page1image9158016

 

De stukken voor de agenda zijn bij de secretaris opvraagbaar en aan de mensen die deelnemen aan de HH vergadering zullen deze in de genoemde E-mail bijgesloten worden. Iedereen heeft dan de zelfde informatie en ik hoef in principe mijn beeldscherm dan niet te delen. We gaan er vanuit dat je stukken die behandeld worden voor de tijd inleest zodat er geen oponthoud is tijdens deze vergadering.

Ik zal de Jitsi meeting al wat eerder opzetten, zo rond 7:45 uur zodat ieder wat tijd heeft om de boel in te stellen.
Jitsi is voor mij ook vrij nieuw maar uit ervaring met A40 bestuursvergaderingen is er altijd wat bij gebruik van andere tools.

We beginnen wel klokslag 20:00 uur en het aantal deelnemers met stemrecht ligt dan vast.

Tot de 21 april

Gerrit PA0GJV
Voorzitter VERON Twente A40

Gegevens

Datum:
21 april
Tijd:
20:00
Evenement Categorie: