Jaarverslagen 2017

De jaarverslagen over 2017 van beide verenigingen kunnen opgevraagd worden bij de secretaris Willy PB1WB. willy @ braamhaar.co.nl.

Er wordt nu nog druk aan gewerkt.

Ze worden verstuurd als ze af zijn.

Let op!!!! Er komt GEEN gedrukte versie.

Op de huishoudelijke vergadering van de VERON en de ledenvergadering van de VRZA zullen enkele papieren exemplaren ter inzage liggen.