Home

Welkom op de website van de VERON- & VRZA-afdeling Twente

 


Laatste nieuws:

  • Nieuwe voorzitter ’t Hamnus gezocht - We zoeken een nieuwe voorzitter voor de stichting ’t Hamnus. Laurens, onze huidige voorzitter heeft aangegeven dat hij na de vakantie als voorzitter gaat stoppen omdat het allemaal niet meer […]

Op deze website vindt u alle informatie over de VERON- (Vereniging voor Experimenteel Radio Onderzoek in Nederland) en de VRZA- (Vereniging van Radio Zend Amateurs) afdeling Twente en de hobby zendamateurisme in het bijzonder.

De VERON- en de VRZA-afdeling Twente hebben op 18 februari 2013 een samenwerkingsovereenkomst gesloten om het radiozendamateurisme en alles wat daarmee samenhangt te bevorderen. Met radioamateurs worden personen bedoeld die zich voor hun hobby bezighouden met experimenten op het gebied van het zenden of ontvangen van radio- of televisiesignalen. Voor het zenden hebben zij de beschikking over een officiële zendvergunning. Deze zendvergunning wordt door de overheid toegekend na het slagen voor een officieel examen.


Onze sponsoren