Home


Welkom op de website van de VERON & VRZA afdeling Twente


Laatste nieuws:

  • VRZA Worked All Provinces Contest - Leden VRZA Twente, Op zaterdag 13 juni 2020 wordt voor de 52e maal de VRZA Worked All Provinces Contest gehouden. De WAP Contest is een Contest op VHF en UHF in de modes CW, FM en SSB van 16.00 tot 22.00 uur lokale tijd. Omdat we op ’t Hamnus geen antennes hebben staan en ik […]

Beste XYL en OM,

Beste mensen,

De recente mededeling van onze regering om de beperkende maatregelen rondom Corona uit te breiden en qua duur te verlengen heeft ook gevolgen voor ons verenigingsleven. Voor de nabije toekomst betekend dit dat zeker t/m 31 mei er dan ook geen activiteiten meer zullen zijn in en rond het HamNus 2.0.

Voor de verdere toekomst, bij een horizon van nu ca 2 maanden, zullen we als bestuur proberen geplande vergaderingen via skype of face-time uit te voeren om hiermee toch enige continuïteit te bereiken.

De samenleving  bestaat uit mensen die interactie met elkaar hebben. Een deel van die interactie, het directe persoonlijke contact, staat nu op een zeer laag pitje. Zendamateurs zijn gewend om contacten te leggen die niet direct persoonlijk zijn, maar na verloop van tijd wel persoonlijk aanvoelen.

Laten we dat gebruiken om deze tijd als zendamateur in onze vereniging door te komen. Ik denk dat er voldoende mogelijkheden zijn. Hoe zou het zijn om weer een Twente ronde te starten bijvoorbeeld  op 2 meter, men kan hiervoor de repeater op 145.600 MHz gebruiken. Of probeer eens op HF met een NVIS antenne, want we mogen nog steeds in de tuin komen. Zo zullen er wel meer ideeën zijn. Spui ze, wij horen en delen ze graag. En kijk ook regelmatig op de website VERONVRZATWENTE.NL  voor eventueel laatste nieuws.

Maar vooral, wij wensen jullie en die bij jullie horen voor de komende tijd veel sterkte en gezondheid.

Namens de (regio)besturen van Veron, VRZA  en HamNus,

Met vriendelijke groet,

‘73

PE0DHM (Erik)


Op deze website vindt u alle informatie over de VERON- (Vereniging voor Experimenteel Radio Onderzoek in Nederland) en de VRZA- (Vereniging van Radio Zend Amateurs) afdeling Twente en de hobby zendamateurisme in het bijzonder.

De VERON- en de VRZA-afdeling Twente hebben op 18 februari 2013 een samenwerkingsovereenkomst gesloten om het radiozendamateurisme en alles wat daarmee samenhangt te bevorderen.Schermafdruk 2016-01-18 11.43.28
Met radioamateurs worden personen bedoeld die zich voor hun hobby bezighouden met experimenten op het gebied van het zenden of ontvangen van radio- of televisiesignalen. Voor het zenden hebben zij de beschikking over een officiële zendvergunning. Deze zendvergunning wordt door de overheid toegekend na het slagen voor een officieel examen. De VERON- en VRZA-afdeling Twente verzorgen regelmatig cursussen ten behoeve van dit zendexamen op de maandagavond. Mocht u geïnteresseerd zijn of vragen hebben, kom gerust eens langs of stuur een e-mail naar de secretaris.


Onze sponsoren