Home

Welkom op de website van de VERON & VRZA afdeling Twente

 


Laatste nieuws:

  • Zelfbouwproject 2019 - Een nieuw zelfbouwproject Begin volgend jaar starten we een nieuw zelfbouwproject. Daarvoor hebben we voor een zelfgebouwde HF-transceiver gekozen. Het is de μBITX geworden naar een ontwerp van Ashhar Farhan, VU2ESE. http://ubitx.net/ De kosten van een compleet bouwpakket bedragen ongeveer € 125,00. De behuizing is hierbij niet inbegrepen. Het is de bedoeling om de bouwpakketten […]

Op deze website vindt u alle informatie over de VERON- (Vereniging voor Experimenteel Radio Onderzoek in Nederland) en de VRZA- (Vereniging van Radio Zend Amateurs) afdeling Twente en de hobby zendamateurisme in het bijzonder.

De VERON- en de VRZA-afdeling Twente hebben op 18 februari 2013 een samenwerkingsovereenkomst gesloten om het radiozendamateurisme en alles wat daarmee samenhangt te bevorderen.Schermafdruk 2016-01-18 11.43.28
Met radioamateurs worden personen bedoeld die zich voor hun hobby bezighouden met experimenten op het gebied van het zenden of ontvangen van radio- of televisiesignalen. Voor het zenden hebben zij de beschikking over een officiële zendvergunning. Deze zendvergunning wordt door de overheid toegekend na het slagen voor een officieel examen. De VERON- en VRZA-afdeling Twente verzorgt jaarlijks cursussen ten behoeve van dit zendexamen op de maandagavond. Mocht u geïnteresseerd zijn of vragen hebben, kom gerust eens langs of stuur een e-mail naar de secretaris.


Onze sponsoren

Hogt Telecom