Home


Welkom op de website van de VERON & VRZA afdeling Twente


Laatste nieuws:

  • TWENTE MOBIEL NET - Tijdens de huishoudelijke vergadering van 22 januari jl werd het idee geopperd om te proberen weer wat meer leven op twee meter te brengen. 145.2375 wordt al door een aantal hams gebruikt, en laten we eens proberen om daar met z’n allen wat vaker te luisteren. Het Twente Mobiel Net😀 Hoort, zegt het voort, en […]

Op deze website vindt u alle informatie over de VERON- (Vereniging voor Experimenteel Radio Onderzoek in Nederland) en de VRZA- (Vereniging van Radio Zend Amateurs) afdeling Twente en de hobby zendamateurisme in het bijzonder.

De VERON- en de VRZA-afdeling Twente hebben op 18 februari 2013 een samenwerkingsovereenkomst gesloten om het radiozendamateurisme en alles wat daarmee samenhangt te bevorderen.Schermafdruk 2016-01-18 11.43.28
Met radioamateurs worden personen bedoeld die zich voor hun hobby bezighouden met experimenten op het gebied van het zenden of ontvangen van radio- of televisiesignalen. Voor het zenden hebben zij de beschikking over een officiële zendvergunning. Deze zendvergunning wordt door de overheid toegekend na het slagen voor een officieel examen. De VERON- en VRZA-afdeling Twente verzorgen regelmatig cursussen ten behoeve van dit zendexamen op de maandagavond. Mocht u geïnteresseerd zijn of vragen hebben, kom gerust eens langs of stuur een e-mail naar de secretaris.


Onze sponsoren