Home

Welkom op de website van de VERON- & VRZA-afdeling Twente

 


Laatste nieuws:

  • Lezing/presentatie Drones Jaap van Duin PA7DA - Op maandag avond 24 juni (ivm Friedrichshafen) geeft Jaap tijdens de afdeling bijeenkomst een presentatie over het vliegen met drones. Jaap werkte tot zijn pensionering in 2021, 30 jaar voor […]

Op deze website vindt u alle informatie over de VERON- (Vereniging voor Experimenteel Radio Onderzoek in Nederland) en de VRZA- (Vereniging van Radio Zend Amateurs) afdeling Twente en de hobby zendamateurisme in het bijzonder.

De VERON- en de VRZA-afdeling Twente hebben op 18 februari 2013 een samenwerkingsovereenkomst gesloten om het radiozendamateurisme en alles wat daarmee samenhangt te bevorderen. Met radioamateurs worden personen bedoeld die zich voor hun hobby bezighouden met experimenten op het gebied van het zenden of ontvangen van radio- of televisiesignalen. Voor het zenden hebben zij de beschikking over een officiële zendvergunning. Deze zendvergunning wordt door de overheid toegekend na het slagen voor een officieel examen.


Onze sponsoren