Home


Welkom op de website van de VERON & VRZA afdeling Twente


Laatste nieuws:

  • AFDELINGSAVOND 26 AUGUSTUS 2020 - Hallo Allen, Het komt er weer aan, de afdelingsavond. We hebben contact gehad met enkele bestuursleden van de Hengelose wandelunie om onze avond in het wandelhuis in Hengelo te kunnen houden. Voor sommige een bekende locatie. Woensdag 26 augustus is het weer zo ver dat we een afdelingsavond houden. Er zit wel een beperking aan. […]

Op deze website vindt u alle informatie over de VERON- (Vereniging voor Experimenteel Radio Onderzoek in Nederland) en de VRZA- (Vereniging van Radio Zend Amateurs) afdeling Twente en de hobby zendamateurisme in het bijzonder.

De VERON- en de VRZA-afdeling Twente hebben op 18 februari 2013 een samenwerkingsovereenkomst gesloten om het radiozendamateurisme en alles wat daarmee samenhangt te bevorderen.Schermafdruk 2016-01-18 11.43.28
Met radioamateurs worden personen bedoeld die zich voor hun hobby bezighouden met experimenten op het gebied van het zenden of ontvangen van radio- of televisiesignalen. Voor het zenden hebben zij de beschikking over een officiële zendvergunning. Deze zendvergunning wordt door de overheid toegekend na het slagen voor een officieel examen. De VERON- en VRZA-afdeling Twente verzorgen regelmatig cursussen ten behoeve van dit zendexamen op de maandagavond. Mocht u geïnteresseerd zijn of vragen hebben, kom gerust eens langs of stuur een e-mail naar de secretaris.


Onze sponsoren