Home


Welkom op de website van de VERON & VRZA afdeling Twente


Laatste nieuws:

Leden VERON, VRZA Twente en vaste bezoekers,

Na een lange tijd van onzekerheid is nu toch de kogel door de kerk. Na 30 jaar moeten we ons Hamnus verlaten. We hebben vandaag van de eigenaar te horen gekregen dat we over 6 maanden eruit moeten zijn. De gebruiker van de grote hal beneden heeft door uitbreiding van werkzaamheden aangegeven dat hij ook de bovenste etage waar wij gebruik van maken er bij wil huren.

Hierbij dan ook een oproep aan jullie om uit te kijken naar een voor ons geschikte locatie. Wat we in ieder geval nodig hebben is een ruimte van minstens 150 vierkante meter en het liefst op een industrieterrein of buitenaf. Info kun je sturen naar   besturen @ veronvrzatwente.nl

73 besturen VERON en VRZA Twente.


Op deze website vindt u alle informatie over de VERON- (Vereniging voor Experimenteel Radio Onderzoek in Nederland) en de VRZA- (Vereniging van Radio Zend Amateurs) afdeling Twente en de hobby zendamateurisme in het bijzonder.

De VERON- en de VRZA-afdeling Twente hebben op 18 februari 2013 een samenwerkingsovereenkomst gesloten om het radiozendamateurisme en alles wat daarmee samenhangt te bevorderen.Schermafdruk 2016-01-18 11.43.28
Met radioamateurs worden personen bedoeld die zich voor hun hobby bezighouden met experimenten op het gebied van het zenden of ontvangen van radio- of televisiesignalen. Voor het zenden hebben zij de beschikking over een officiële zendvergunning. Deze zendvergunning wordt door de overheid toegekend na het slagen voor een officieel examen. De VERON- en VRZA-afdeling Twente verzorgt jaarlijks cursussen ten behoeve van dit zendexamen op de maandagavond. Mocht u geïnteresseerd zijn of vragen hebben, kom gerust eens langs of stuur een e-mail naar de secretaris.


Onze sponsoren