Afdelingen

Dubbel-logoDe VERON- en de VRZA-afdeling Twente hebben in 2013 een samenwerkingsovereenkomst gesloten met als doel: Het gezamenlijk streven naar een optimale samenwerking, waarbij de beide verenigingen hun eigen identiteit behouden. Het volgende is overeengekomen:

 

  1. Het gezamenlijk gebruik van het clubhuis ‘t Hamnus;
  2. Het zoveel mogelijk samenvoegen van de activiteiten;
  3. Omdat de VERON-afdeling Twente ‘t Hamnus exploiteert, zal de VRZA-afdeling Twente naar rato bijdragen in de kosten;
  4. De reguliere activiteiten vinden plaats op de laatste woensdag van de maand en de zelfbouwavond op de maandagavond;
  5. De verenigingen houden ieder de huishoudelijke vergaderingen apart, zoals in de verenigingsstatuten is vermeld;
  6. De leden van beide afdelingen zullen zich inzetten voor de noodzakelijke werkzaamheden in en om het verenigingsgebouw ’t Hamnus;
  7. De komende jaren de beoogde samenwerking te continueren en verder uit te bouwen;
  8. Dat de beide besturen regelmatig samen vergaderen. Het aantal keren is afhankelijk van de agendapunten, maar minimaal 3 x per jaar.