Twente Ronde

PI3TWEOnder de calls PI4ZI, PI4TWN en DO3WKS vond de laatste decennia elke zondagochtend vanaf 11.15 uur de Twente Ronde plaats.

Begonnen aan het eind van de zestiger jaren door PABWX (die dit in het begin ruim 20 jaar heeft gedaan onder de call PAZI) in simplex op 145.400 MHz en later verhuisd naar de huisfrequentie van de repeater Twente, is het door de jaren heen voor veel amateurs een grote vraagbaak geweest, waarmee (technische) problemen konden worden opgelost, spulletjes voor de hobby konden worden bemachtigd of verkocht en een bron van nieuws om te horen wat er zoal in de afdelingen plaatsvond.

In 2015 werd het voor de meeste rondeleiders duidelijk, dat de (technische) belangstelling tanende was en dat er steeds minder (technische)  onderwerpen werden aangedragen; onderwerpen die nodig zijn om de ronde draaiende te houden.
Uiteindelijk is dan ook op een gezamenlijke vergadering van de besturen van VERON- en VRZA-afdeling Twente met de meeste rondeleiders, in goed overleg besloten om de Twente Ronde in zijn huidige vorm op te heffen.

Tijdens de laatste Twente Ronde op 31 januari  2016 waren er ruim 50 inmelders, al dan niet op luisteren.

Hieronder is een opname te beluisteren, van de allerlaatste Twente ronde – op 31 januari 2016 o.l.v. Jan, PA3CXB.