Ereleden


Willy Braamhaar

Erelid Veron afdeling Twente

30 September 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Schermafdruk 2016-01-14 13.08.10Ben Wiefkers
Eerste erelid – 25 november 2015

Dame en heren,

Velen van jullie zal het niet zijn ontgaan dat de VERON vorige maand 70 jaar oud is geworden.
Onze vereniging is op 21 oktober 1945 opgericht. Eén van de initiatiefnemers was Roelf Brouwer, PAØAG. Jazeker, de grootvader van ons huidige afdelingslid Roelf Brouwer, PE1MXP.
Bij de oprichting ontstonden ook de eerste afdelingen van de VERON. Zo ook de afdeling Twente, die op 21 oktober van dit jaar dus eveneens 70 jaar bestond. Dat werd dan ook die dag in ’t Hamnus met een king-size slagroomtaart gevierd.

Twente is altijd een van de grotere afdelingen van de VERON geweest, waar altijd veel activiteiten werden ontplooid. Er werd iets aan opleiding gedaan en er IMG_7147werd zeer veel zelf gebouwd.
Zo was er midden vijftiger jaren van de vorige eeuw ook een klein groepje dat aan de keukentafel van een ervaren afdelingslid les kreeg om zich op een mondeling radiozendexamen voor te bereiden.
Gevolg: Op 14 november 1955 reizen drie Twentse cursisten naar Den Haag om bij de Centrale Directie der PTT het zendexamen af te leggen. Allen slagen, zowel voor de theorie als het CW-gedeelte, om vanaf dat moment als PAØHBO, PAØBWX en PAØHOR door het leven te gaan.

Het is Ben, PAØBWX die deze maand zijn 60-jarig jubileum viert als gemachtigd radiozendamateur.
Het was Ben, PAØBWX die zich de afgelopen 60 jaar veelvuldig in dienst van de afdeling en het radiozendamateurisme heeft gesteld.

Zo was hij korte tijd afdelingsvoorzitter, was hij betrokken bij het ontstaan van het Duits Nederlands Amateur Treffen, het DNAT, maar bovenal leidde hij tientallen jaren het onvolprezen vakantienet vanuit Kressbron en Brixen im Thale. Zeer terecht werd hij daarvoor door het Wetenschappelijk Radiofonds Veder tot Amateur van het Jaar 2000 benoemd.
Maar ook persoonlijk heeft Ben een grote rol in mijn amateurleven gespeeld. Was het niet dat ik samen met Ruud, PAØRPD, bij Ben in zijn shack mijn eerste uitzendingen mocht doen en les kreeg in operating practice, dan was het wel het dagelijkse contact vanuit Surabaya, en ik bedoel echt dagelijks, van mei 1982 tot mei 1986. Vier jaar lang elke dag weer op 10, 15, of 20 meter. En omdat er in die tijd nog geen mobieltjes waren en telefoneren ook wel eens een paar dagen kon duren, bleven wij Hengeloërs in Surabaya door Ben nauw verbonden met Twente.
Maar bovenal is Ben een grote steun geweest voor velen, die in de afgelopen 60 jaar ook het zo fel begeerde papiertje wisten te behalen en zendamateur zijn geworden.

Beste mensen,
Het is het afdelingsbestuur daarom een groot genoegen om Ben, PAØBWX ter gelegenheid van zijn 60-jarig jubileum als zendamateur tot Erelid van de VERON-afdeling Twente te benoemen.
Mag ik van u een groot applaus voor Ben Wiefkers, het eerste erelid van VERON-afdeling Twente.


Krantenartikel Tubantia

ben-in-de-krant