Zelfbouw

Door zendamateurs worden regelmatig zelfbouwactiviteiten ontplooid. Op deze pagina staan verschillende zelfbouwprojecten (incl. technische informatie), die zowel individueel als in verenigingsverband zijn gebouwd of worden gebouwd.

Heb je een interessant zelfbouwproject neem dan contact op met de coördinator zelfbouwprojecten Henk Subelack, PE2HHN, pe2hhn @ gmail.com. Wilt u een door u gerealiseerd project op deze pagina plaatsen dan kunt u contact opnemen met de redactie van deze site.

Artikelen die aan de webredacteur worden aangeleverd webredacteur@veronvrzatwente.nl moeten het liefst in Word zijn geschreven met de foto’s er al ingeplakt en als totaal opgemaakt. Daardoor kunnen wij een dergelijk artikel binnen 1 minuut op de site plaatsen.

Zij die regelmatig artikelen aanleveren kunnen in overleg met de webredacteur een eigen inlogcode krijgen, zodat zij de artikelen zelf kunnen aanmaken in het systeem. De webredacteur geeft te allen tijde goedkeuring voor plaatsing.