Lid worden van de VRZA

VRZADe VRZA, opgericht op 23 november 1951, is een vereniging van, voor en door radiozendamateurs. Zij stelt zich ten doel het radiozendamateurisme te bevorderen en de belangen van haar leden te behartigen.

Via de VRZA site kun je het lidmaatschap van de VRZA aanvragen of stuur een e-mail voor meer info naar pi4twn @ vrza.nl.

De VRZA, voor radioamateurs, heeft een jong bestuur, en een ALV waar elk lid een stem heeft. Het betere alternatief. Word daarom lid van de VRZA voor slechts € 25 per jaar! (En gezinsleden voor slechts € 10 per jaar!)
Bij het bereiken van de 21-jarige leeftijd van een jeugdlid wordt de contributie met ingang van het volgende kalenderjaar automatisch aangepast.
U kunt het verschuldigde bedrag overmaken op IBAN-rekening NL69INGB0009071285 t.n.v. VRZA te Zoetermeer met vermelding van naam, adres en eventuele roepletters/call.
Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk plaats te vinden vóór 1 december van het lopende jaar. Wanneer voor deze datum geen bericht van opzegging is ontvangen, wordt het lidmaatschap automatisch met een jaar verlengd.