36e Friese 11 stedencontest.

De VERON afdeling A-14 Friesland-Noord nodigt iedereen van harte uit mee te doen aan de 36e Friese 11 stedencontest.

Ook dit jaar zullen velen zich weer inspannen om alle plaatsen te bezetten. De datum van deze contest is zondag 22 November tussen 11:00 en 14:00 uur lokale tijd.

Nu bijeenkomsten en vergaderingen veelal geannuleerd zijn is dit een mooie manier om elkaar weer eens te treffen. Wanneer met meerdere personen een station wordt bemand graag de geldende corona maatregelen in acht te nemen.

Vorig jaar ging het al beter op de 2 meterband door het gebruik van richt antennes, zodat we dit ook nu weer aanbevelen. Een (laag opgestelde) verticale rondstraler heeft meestal niet voldoende bereik.

In het reglement staat de wedstrijd omschreven, lees deze nog eens goed door. Heb je vragen? Mail gerust met de organisatie maar lees ook eerst de FAQ’s op de site www.pi4lwd.nl.

Contact en overleg voor de bezetting van steden via pe1cda@veron.nl a.u.b.

Namens de organisatie een goede contest gewenst.

 

REGLEMENT 36e FRIESE ELFSTEDEN CONTEST 2020

Periode:   Zondag 22 november 2020,  11.00 – 14.00 uur  lokale tijd.

Banden:   80 m (contestdeel) en 2m band.     Mode: SSB en FM

Secties:  2 m stations buiten R-14,  2 m stations in R-14,

      80 m stations buiten R-14, 80 m stations in R-14.

      Alle secties single band  –  single transmitter.

        (evt. multi-operator, maar 1 zender per band)

 

Uitwisselen: Call,  Rapport + regionummer en QTH.

Punten :  Stations in de eigen regio : 1 punt.

    Stations buiten eigen regio: 5 punten.

    Buitenlandse stations  : 2 punten.

    Ieder station mag per band maar eenmaal gewerkt worden

    en verbindingen via omzetters e.d. zijn niet geldig.

    Operators/medewerkers van een station mogen tijdens de

    contest alleen onder de call v/h betreffende station werken.

 

 Multiplier: Elke gewerkte Friese stad en de klunplaats.

 

 Steden:   Leeuwarden, Sneek, IJlst, Sloten, Staveren,

                  Hindelopen, Workum, Bolsward, Harlingen,

                  Franeker en Dokkum.  Klunplaats: Bartlehiem.

 

 Score:    Het totaal aantal punten maal de behaalde multipliers.

          (elke stad/klunplaats telt als multiplier maar één maal, maximaal dus 12)

 

 Logs:    Voor iedere band een APART log met daarin: Tijd, call,

                ontv. + geg. rapport + regionummer, QTH en punten.

                De logs moeten voor iedere band ook een aparte score  berekening

                bevatten.  De logs moeten voor 5 december 2020 binnen zijn.

 

    E-mail: pa2ip@amsat.org  Per post kan ook:  Friese Elfsteden Contest,

                                        Buorren 91,  9081 AP  Lekkum.  

                                                                                                                                                                                

              Waarin het reglement niet voorziet beslist de organisatie.

     Binnengekomen logs worden vermeld op: www.pi4lwd.nl onder “11st.contest”

        Coördinatie bezetting v/d steden: Peter, PE1CDA, pe1cda@veron.nl