Agenda afdelingsavond april

Leden van de VERON- en VRZA-afdeling Twente,

Na een lange tijd van corona is het eindelijk weer mogelijk om een stichtingsvergadering te houden. Bij deze nodigen wij jullie uit voor de vergadering op woensdag 20 april in ons Hamnus. We beginnen om 20.00 uur.
Onderstaande agenda vertelt je meer wat deze vergadering inhoudt.

1. Opening en mededelingen.
2. Kiezen van de voorzitter. Huidige is ad interim.
3. Goedkeuring huishoudelijk reglement. Op te vragen bij de secretaris Willy, PB1WB.
4. Jaarverslag van de secretaris. Zie de jaarverslagen van de aangesloten verenigingen.
5. Financieel overzicht.
6. Verslag van de kascontrolecommissie.
7. Verkiezing kascontrolecommissie. De huidige kascontrolecommissie bestaat uit
    Ben Puylaert, NL6206 en Marco Geels, PE1BR.
8. Begroting voor het lopende stichtingsjaar.
9. Rondvraag.
10. Sluiting.
We zijn ook nog op zoek naar een nieuw bestuurslid die het secretariaat over wil nemen.
Dit graag in combinatie met het secretariaat van de VERON- en VRZA-afdeling Twente.

Aansluitend houdt Bert, PA1B een lezing met als onderwerp de cilinder-dipoolantenne.

73, Bestuur stichting ’t Hamnus.