Ledenbijeenkomst VRZA Twente

On Line vergadering

Deze ledenbijeenkomstwordt voorlopig ON LINE gehouden.  Nadere informatie volgt in de Twente Beam van december 2021