Ledenbijeenkomst VRZA Twente

On Line vergadering

Deze ledenbijeenkomstwordt voorlopig ON LINE gehouden.  Nadere informatie volgt in de Twente Beam van december 2021

Huishoudelijke vergadering VERON afd. Twente & Afdelingsbijeenkomst (ZM award)

't Hamnus Oldenzaal Hinmanweg 9S, Oldenzaal

Er is aangekondigd dat we op 23 maart de huishoudelijke vergadering van de VERON gaan houden. Deze gaat niet door op deze datum, maar wordt gekoppeld aan de afdelingsavond van 30 maart. Deze avond 30 maart gaan we de zelfbouw avond (ZM-award) houden die afgelopen december door de toen geldende corona maatregelen geen doorgang kon […]

Afdelingsavond april

't Hamnus Oldenzaal Hinmanweg 9S, Oldenzaal

Leden van de VERON- en VRZA-afdeling Twente, Na een lange tijd van corona is het eindelijk weer mogelijk om een stichtingsvergadering te houden. Bij deze nodigen wij jullie uit voor de vergadering op woensdag 20 april in ons Hamnus. We beginnen om 20.00 uur. Onderstaande agenda vertelt je meer wat deze vergadering inhoudt. 1. Opening […]

Lezing De Cilinder dipool

't Hamnus Oldenzaal Hinmanweg 9S, Oldenzaal

Op 20 april a.s. houdt Bert Kruyswijk, PA1B een lezing tijdens de afdelingsavond over de cilinder dipool. Zie ook het bericht in de nieuwsrubriek met achtergrond info. Bert's eigen website kun je vinden op https://a29.veron.nl/hams/pa1b/

Afdelingsavond. Verkoping vanaf tafeltjes

't Hamnus Oldenzaal Hinmanweg 9S, Oldenzaal

Op deze afdelingsavond vindt de traditionele verkoping vanaf tafeltjes plaats in ‘t Hamnus in Oldenzaal. Neem je voorraad overbodig materiaal mee, of kom kijken en zoeken naar die ene speciale component.