Uitnodiging huishoudelijke vergadering

Zoals altijd houdt de VERON-afdeling Twente in de maand maart de huishoudelijke vergadering, waarin de voorstellen voor de Verenigingsraad worden behandeld.
Deze huishoudelijke vergadering heeft een besloten karakter en is daarom volgens art. 7 van het afdelingsreglement uitsluitend toegankelijk voor leden van de VERON-afdeling Twente, A40.
De agenda voor de vergadering, die op 22 maart 2023 in ’t Hamnus plaatsvindt, ziet er als volgt uit.
1. Opening en mededelingen.
2. Notulen van de huishoudelijke vergadering van 18 januari 2023.
3. Vaststellen afvaardiging naar de VR-2023 (22 april) en mandaat afvaardiging VR.
4. Stemming m.b.t. 6 VR-voorstellen.
5. Rondvraag.
6. Sluiting.