Einde VRZA afdeling Twente nabij ?

Leden VRZA Twente.

Zoals al in september is aangegeven stopt Henry PC2KY in januari 2024 met het voorzitterschap van de VRZA Twente. Toen is ook de oproep gedaan aan de leden om zich te melden deze taak over te nemen.

Helaas heeft zich tot nu toe niemand gemeld. Om het dan maar even heel zwart te zien is er in januari 2024 geen voltallig bestuur meer bij de VRZA Twente. Dat houdt dan in dat de afdeling zal worden opgeheven en de leden verdeeld zullen worden over de ons omringende afdelingen van de VRZA. 

En willen we dit?

Daarom laat van je horen, en meld je aan om ook iets voor je vereniging te doen.

Info over deze bestuursfunctie bij Henry PC2KY.