Hamnus open tijdens DNAT

Op zaterdagmiddag 26 augustus ( ja de dag dat er in Bad Bentheim de D.N.A.T. is ) is ’t Hamnus in Oldenzaal vanaf 14.00 uur geopend.
Hier houden de afdelingen VERON en VRZA Twente hun activiteiten.
Het Hamnus ligt enkele honderden meters van afslag 33 op de A1. Voor degene die niet bekend is, geef in Google maps Hamnus Oldenzaal in. Zet dit in je agenda. In die week van de D.N.A.T. zullen we nog een herinnering geven.
En let op!!!! In juli is er geen afdelingsavond, en in juli en augustus is de Twentebeam met vakantie. Eerstvolgende komt weer in september
Graag tot ziens. Bestuur stichting ’t Hamnus.

Woensdag 28 juni – Lezing door Peter, PA2V verschoven naar 30 augustus

De lezing van Peter Gouweleeuw, PA2V over EME (maanbonzen) op woensdag 28 juni gaat helaas niet door. Peter is zijn stem kwijt. In plaats daarvan staat er nu een onderling QSO op het programma.

De lezing zelf is verplaatst naar 30 augustus 

 

 

Lezing 26 April door Remy Denker, PA0AGF

Op 26 april om 20.00 uur zal Remy, PA0AGF een lezing verzorgen met als titel “Morse code als cultureel erfgoed”. 
 

In de lezing gaat Remy in op de discussie uit de jaren twintig over het tot stand komen van het zendexamen waarvan morse deel uitmaakte.

Daarna gaat hij verder over de lange procedure die hij moest volgen die uiteindelijk leidde tot de erkenning tot immaterieel cultureel erfgoed.

Na afloop van de lezing is er onder het genot van een drankje of snack ruimte voor onderling QSO. 

Laurens, PC2L

Uitnodiging huishoudelijke vergadering

Zoals altijd houdt de VERON-afdeling Twente in de maand maart de huishoudelijke vergadering, waarin de voorstellen voor de Verenigingsraad worden behandeld.
Deze huishoudelijke vergadering heeft een besloten karakter en is daarom volgens art. 7 van het afdelingsreglement uitsluitend toegankelijk voor leden van de VERON-afdeling Twente, A40.
De agenda voor de vergadering, die op 22 maart 2023 in ’t Hamnus plaatsvindt, ziet er als volgt uit.
1. Opening en mededelingen.
2. Notulen van de huishoudelijke vergadering van 18 januari 2023.
3. Vaststellen afvaardiging naar de VR-2023 (22 april) en mandaat afvaardiging VR.
4. Stemming m.b.t. 6 VR-voorstellen.
5. Rondvraag.
6. Sluiting. 

Overtollig materiaal

Afhalen in Markelo.  Diverse 7400 en 4000 ic’s Geen komplete serie, maar wel  vele tientallen.  Zijn nooit gebruikt, 

Info bij Theo PA0TMU
kontakt via TM4506@CAIWAY.NL

Heelweg Microwave meeting 2023

Ook in 2023 vindt er weer een Heelweg Microwave plaats in Westendorp bij Doetinchem. Het evenement vindt plaats Kulturhus De Vos (voorheen zalencentrum De Vos) in Westendorp, aan het einde van de A18 linksaf.

De bijeenkomst vindt plaats op zaterdag 14 januari tussen 10.00 en 15.00 uur en is vooral een mooie gelegenheid om je SHF zelfbouw spullen door te laten meten. Er is namelijk meetapparatuur beschikbaar voor de hogere frequenties.

 

Er is meetapparatuur beschikbaar voor:

 • Voorversterkers: Ruisgetal en versterking;
 • SHF stralers / antennes: Frequentie en aanpassing;
 • Filters: doorlaat, aanpassing en demping;
 • Overgang coax naar golfpijp;
 • Versterkers: versterking en uitgangsvermogen;
 • Spectrumanalyse: mixers, oscillatoren zenders etc. >100 GHz;
 • IJken van zelfbouw meetapparatuur zoals powermeters, ruisbronnen, SWR bruggen, couplers, bakens etc.;
 • ATV basisband:
  • Frequentiekarakteristiek;
  • Groepslooptijd;
  • Statische lineariteit;
  • Kleuren vectoren;
  • SRA gewogen en ongewogen;
  • Brom;
  • Reactie van PLL regellus op zwart/wit/zwart sprongen.
 • Fase en frequentie van uw GPS 10 MHz standaard.

Een mooie gelegenheid om je zelfgebouwde apparatuur te laten testen, want meetapparatuur voor hogere frequenties is voor veel zendamateurs niet weggelegd. Waar een Spectrum Analyzer voor de 23cm band nog redelijk betaalbaar is met slechts1.500 euro, verdubbeld de prijs al wanneer je wilt meten op de 13cm band. Voor nog hogere frequenties zoals de 6cm en 3cm band gelden nog hogere prijzen.

De bijeenkomst is een must voor de EME’er die actief is op hogere frequenties, de SHF-DX’er en ATV-liefhebber. Meer informatie is te vinden op de website pamicrowaves.nl.

Afdelingsbijeenkomst December

De maandelijkse bijeenkomst van december staat weer in het teken van de ZM-Award, een beker ter nagedachtenis aan Geert Koops, PAØZM.
Geert was een bekende zelfbouwer. Daarnaast is hij een aantal jaren voorzitter geweest van onze afdeling. Dit even voor de jongeren onder u. Houder van de trofee is Gerrit, PAØGJV, winnaar in maart jl. Door de jury wordt rekening gehouden met de achtergrond van de bouwer en bijv. de mogelijkheid voor anderen om het project na te bouwen. Ook de aanwezigen wordt gevraagd een keuze te maken. Inzet hierbij in de publieksprijs. Kort- om, als u iets gebouwd hebt, neem het rustig mee. Het hoeft geen ”top of the bill” te zijn en ook niet af, als je maar kunt laten zien wat het wordt. Elders in deze uitgave vindt u een uitnodiging voor deze zelfbouwtentoonstelling.

Afdelingsvergadering November

Deze avond is er een veiling bij opbod van naar we hopen veel ingebrachte spullen. We hebben zelf niet zoveel meer in voorraad wat we nog kwijt willen. Dus, miskoop gedaan op de dag voor de radioamateur of nog ongebruikte spullen op zolder, hier een mogelijkheid om er vanaf te komen.

Over de datum van de laatste vergadering van dit jaar wordt u nader geinformeerd.

 

 

Info a.s. afdelingsvergadering

Dick PA4VHF verzorgt een korte lezing: “zelfbouw van transformatoren met 2-gats ferrietkernen”. Dick zegt hierover het volgende:
 
Voor het aansluiten van ontvangst (draad) antennes zoals loops en beverages maak ik graag gebruik van 2-gats ferriet kernen.
 
In deze mini lezing:
-de voordelen van het gebruik van 2-gats kernen 
-technische aspecten zoals type materiaal, demping en isolatie
-praktische tips voor het zelfbouwen
-praktijk voorbeelden van een aantal transformatoren die eenvoudig zelf te maken zijn